Partioon

Kuva: Alex Inkiläinen

Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea. Lisää partiosta löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.

Mitä maksaa?

Partio on edullinen harrastus. Lue tarkemmin jäsenmaksusta täältä. Jäsenmaksu sisältää viikottaiset kokoukset, retket ja tavalliset tapahtumat.

Tapahtumiin on hyvä hankkia jonkin verran varusteita (esim. makuupussi, -alusta ja säänmukaiset ulkoiluvaatteet). Käytettyjä varusteita voi saada edullisesti esim. Facebookin Partiokirpputori -ryhmästä ja partion jäsenkortilla saa 10% alennuksen Scandinavian Outdoor Storesta sekä Partioaitasta.

Lauma, joukkue ja vartio

Nuorimmat partiolaiset kuuluvat sudenpentulaumaan ja vanhemmat seikkailijajoukkueeseen tai tarpojavartioon. Ryhmät ovat kooltaan muutamasta hengestä pariin kymmeneen. Partiossa on yhteensä viisi ikäkautta, joissa jokaisessa on huomioitu lapsen ja nuoren henkinen sekä fyysinen kehitys, jotta toiminta säilyisi mielekkäänä ja kasvattavana aina aikuisuuteen asti. Ikäkaudet ovat seuraavat:

 • sudenpennut – 7-10 -vuotiaat
 • seikkailijat – 10-12 -vuotiaat
 • tarpojat –  12-15 -vuotiaat
 • samoajat – 15-17 -vuotiaat
 • vaeltajat – 18-22 -vuotiaat
 • aikuiset – yli 22-vuotiaat
 • perhepartio – 0-6 -vuotiaat vanhemman kanssa

Partiopolku ei lopu vielä 22-vuotiaanakaan. Partio-ohjelma on ehkä nuorena koluttu läpikotaisin, mutta aikuisen rooli partiossa on toimia mahdollistajana tietenkään omaa henkilökohtaista kehitystä unohtamatta.

Partioaate

Partiotoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä

Partiolupaus

Partioihanteet

 • Kunnioittaa toista ihmistä
 • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • Olla luotettava
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • Kehittää itseään ihmisenä
 • Etsiä elämän totuutta

Partiolaisten tunnus

Ole valmis! – Aina valmiina!

Lippukunta

Laumat, joukkueet ja vartiot kuuluvat lippukuntaan. Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnan koko vaihtelee noin 40:stä noin 200:aan partiolaiseen. Lippukunnat voivat olla joko tyttö-, poika- tai sekalippukuntia. Haagan Sirkut on sekalippukunta.

Piiri

Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin, joita on Suomessa kahdeksan. Piirijako myötäilee maakuntajakoa – poikkeuksen tekee Finlands Svenska Scouter, joka on ruotsinkielisten lippukuntien muodostama valtakunnallinen partiopiiri.

Keskusjärjestö

Partiopiirit ovat Suomen Partiolaisten keskusjärjestön jäseniä. Suomessa on partiolaisia noin 70 000.

Maailmanjärjestöt

Maailmassa on kaksi partiolaisten maailmanjärjestöä:
– Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
– Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement)

Näiden kahden maailmanjärjestön kautta partiotoiminta sidotaan yhteen yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi. Partiolaisia on noin 40 miljoonaa 154 maassa.